Theses 

Prevence násilné kriminality v Praze 1 – Bc. Zuzana Spilková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Spilková

Bakalářská práce

Prevence násilné kriminality v Praze 1

Prevention of Violent Criminality in Prague 1

Anotace: Bakalářská práce zkoumá prevenci násilné kriminality v městské části Praha 1. Cílem práce je zjistit, jak prevence násilné kriminality ve vybrané lokalitě probíhá, kdo a jakými způsoby se do preventivní činnosti zapojuje a jaké jsou podle zapojených aktérů faktory, které fungování prevence násilné kriminality ovlivňují. Výzkumná část popisuje prevenci násilné kriminality z hlediska situační, sociální a viktimnostní prevence. Analýza kromě jiného vychází z polostrukturovaných rozhovorů provedených s vybranými aktéry prevence.

Abstract: The bachelor thesis is focused on prevention of the violent criminality in the municipal district of Prague 1. The aim of the thesis is to ascertain how the prevention of the violent criminality works; who are the actors of prevention and what their activities are. Factors, which influence prevention, will be also discussed. Besides other documents, research part is based on interviews with selected actors of prevention.

Klíčová slova: prevence, násilí, násilná kriminalita, městská část Praha 1 prevention, violence, violent criminality, municipal district of Prague 1

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vendula Divišová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz