Bc. Iveta Banovičová

Bakalářská práce

Drogová závislosť a vzťahy v rodine (Publicistické interview pre webový portál Pravda.sk)

Drug addiction and relations in the family (Publicistic interview for web Pravda.sk)
Abstract:
In this bachelor thesis, the author discusses the topic of drug addiction, respectively, its impact on family relationship. The thesis is focused in practical way. Its goal is to create a set of journalistic interviews for the web portal Pravda.sk. The thesis is consisted of two parts - theoretical and practical. It deals with defining the genre of journalistic interview and anchoring of topics of …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa autorka zaoberá témou drogovej závislosti, respektíve jej vplyvom na rodinné vzťahy. Práca je zameraná prakticky. Jej cieľom je vytvorenie súboru publicistických rozhovorov pre webový portál Pravda.sk. Práca sa skladá z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Bakalárska práca sa zaoberá definovaním žánru publicistického rozhovoru a ukotvením témy vlastných publicistických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií