Ing. Josef SLEZÁK

Diplomová práce

Fenomén "východního" poutníka v české duchovní literatuře

Vybrané impulzy z duchovního života

The Phenomenon of the "Oriental" Pilgrim in Czech Spiritual Literature A subtitle: The Selected Impulses of the Spiritual Life
Anotace:
Tato práce byla napsána proto, aby ukázala velký potenciál putování. Hlavním předmětem zkoumání byl "ruský poutník" z knihy Upřímná vyprávění ruského poutníka svému duchovnímu otci. Dále jsem se zaměřil na biblické poutníky. Tím nejdůležitějším byl Ježíš, protože On - Poutník - putoval od svého Otce do Betléma, z Betléma do Egypta, z Egypta do Nazareta a z Nazareta do Jeruzaléma, aby nakonec vystoupil …více
Abstract:
This thesis was written to show the great potential of pilgrimages. The main object of my study was a Russian pilgrim from title The Way of a Pilgrim. Then I continued with pilgrims of the Bible. The most important one was Jesus since he is the Pilgrim who wandered from His Father to Bethlehem, from Bethlehem to Egypt, from Egypt to Nazareth, from Nazareth to Jerusalem to go back to His Father and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLEZÁK, Josef. Fenomén "východního" poutníka v české duchovní literatuře. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.