Bc. Miriam Kuklínková

Master's thesis

Hlasová hygiena u začínajících pedagogů a pedagogů s víceletou praxí na 1. stupni ZŠ

Vocal hygiene of beginning teachers and teachers with practice at Primary schools
Abstract:
Práce se skládá ze dvou částí. První část vymezuje základní terminologii teorie hlasu, jeho vzniku, vlastností a měřitelných parametrů, dále pak hlasové hygieny, hlasových poruch a možnosti řešení problémů s hlasem. Výzkumná část práce prezentuje výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjištění vztahu mezi délkou praxe učitelů a jejich informovaností o problematice hlasové hygieny, výskytem …more
Abstract:
The diploma thesis is divided into two parts. Fist part defines terms connected with the theory of voice, formation of voice, characteristics and measurement of voice parameters and then vocal hygiene, vocal disorders and possibility of solving the problems with the voice. The research part of the thesis presents the results of quantitative research, whose aim was to determine the relationship between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Music