Bc. Miriam Kuklínková

Master's thesis

Hlasová hygiena u začínajících pedagogů a pedagogů s víceletou praxí na 1. stupni ZŠ

Vocal hygiene of beginning teachers and teachers with practice at Primary schools
Anotácia:
Práce se skládá ze dvou částí. První část vymezuje základní terminologii teorie hlasu, jeho vzniku, vlastností a měřitelných parametrů, dále pak hlasové hygieny, hlasových poruch a možnosti řešení problémů s hlasem. Výzkumná část práce prezentuje výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjištění vztahu mezi délkou praxe učitelů a jejich informovaností o problematice hlasové hygieny, výskytem …viac
Abstract:
The diploma thesis is divided into two parts. Fist part defines terms connected with the theory of voice, formation of voice, characteristics and measurement of voice parameters and then vocal hygiene, vocal disorders and possibility of solving the problems with the voice. The research part of the thesis presents the results of quantitative research, whose aim was to determine the relationship between …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Music