Bc. Ivana Lavičková

Diplomová práce

Vybrané přípravy na vyučovací hodiny chemie 9. ročníku pro učitele ZŠ

Selected preparation for chemistry lessons for ninth grade elementary school teachers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou příprav na vyučovací hodiny chemie devátého ročníku základní školy. Příprava na vyučování je nedílnou součástí pedagogické práce každého učitele. Tato činnost je velmi časově náročná, proto je nezbytné vytvoření souboru příprav na výuku. Přípravy uvedené v této diplomové práci jsou vytvořeny pro použití učitelem přímo ve výuce, nebo mohou sloužit jako vzor pro …více
Abstract:
This Diploma thesis describes the creation of preparations for chemistry lessons for ninth grade elementary school teachers. The preparation for teaching is an integral part of the pedagogical work of every teacher. This activity is very time consuming, so it is necessary to create a set of lesson plans. Preparations presented in this thesis are designed to be used by teachers directly in the classroom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta