Ondřej Louda

Bakalářská práce

Využití technologického odpadu polyamidu 12 z technologie Multi Jet Fusion pro vstřikované díly vystavené atmosférickému stárnutí

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studií využitelnosti technologického odpadu polyamidu 12 z aditivní technologie Multi Jet Fusion pro vstřikované díly vystavené atmosférickému stárnutí. Teoretická část práce se zaměřuje na popis technologie vstřikování, aditivní technologie Multi Jet Fusion a základní charakteristiku použitého materiálu polyamidu 12. V experimentální části práce je popsán postup výroby …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of the usability of technological waste polyamide 12 from the additive technology Multi Jet Fusion for injection molded parts exposed to atmospheric aging. The theoretical part of the work focuses on description of injection molding technology, additive technology Multi Jet Fusion and the basic characteristics of the used material polyamide 12. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Louda, Ondřej. Využití technologického odpadu polyamidu 12 z technologie Multi Jet Fusion pro vstřikované díly vystavené atmosférickému stárnutí. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.