Miroslav BUREŠ

Bakalářská práce

Realizace webového serveru zaměřeného na inzerci použitých auto dílů na platformě Microsoft .NET Framework

Realization of web server for car parts advertising based on Microsoft .NET Framework
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje realizaci webového serveru zaměřeného na inzerci použitých automobilových dílů. Je rozdělena do tří základních částí, kde první je část teoretická. Zaměřuje se na popis použitých technologií pro návrh serveru. Je zde stručný popis .NET Framework, ASP.NET a dotazování do databáze pomocí LINQ. Druhou částí je samotný návrh serveru. Třetí a poslední část se zabývá popisem …více
Abstract:
This thesis describes implementation of a web server designed for advertising of used parts of cars. It's divided into three parts. The first one is theoretical, it's focused on description of used technology for the web server structure proposal. It includes brief description of .NET Framework, ASP.NET and querying the database using LINQ. Second part is the web server proposal itself. The third and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kubera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠ, Miroslav. Realizace webového serveru zaměřeného na inzerci použitých auto dílů na platformě Microsoft .NET Framework. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta