Lenka KUPCOVÁ

Bachelor's thesis

Poslední Rožmberkové a jejich odkaz v architektuře

The Last Rosenbergs and Their Architectural Heritage
Anotácia:
V této práci se budu věnovat české části rodu Rožmberků. Prvním zmínkám o tomto rodě na území Čech a jejich tehdejšímu vlivu. Sídelním městům a také vlivu v jejich panství. Dále by měl následovat popis posledních členů tohoto rodu a důvody přoc jsem si do práce vybrala právě je. Jejich vztahy k umění a k architektuře. Pak byl měla následovat architektura samotná. Stavby, které patřily rodu dědičně …viac
Abstract:
In my work I am going to focus on the family of Rosenberg, to be specific it's czech branch. My writing will comprehend first refrences to this family in Bohemia and extent of their influence back then. Followed by decsription of their residential towns along with explanation of their rights on their own lands. Next I will write about late mambers of Rosenberg family and the reason why I have chosen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011
Zverejniť od: 29. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPCOVÁ, Lenka. Poslední Rožmberkové a jejich odkaz v architektuře. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
History Studies / General History