Bc. Petr KUČAVA

Diplomová práce

Plasty jako součást komunálního odpadu

Plastics as a part of municipal waste
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice plastových odpadů jako součásti komunálního odpadu. Teoretická část na prvním místě vymezuje základní charakteristiku a vlastnosti plastů a také krátce pojednává o historii plastů. Další kapitoly teoretické části pojednávají o udržitelnosti plastů a analyzují právní aspekty tématu. Dále se teoretická část zaměřuje na stoupající výrobu a spotřebu plastů a následně …více
Abstract:
The master's thesis is devoted to the problem of plastic waste as a part of a municipal solid waste. Theoretical part of the thesis defines the basic characteristics and properties of plastics and shortly speaks about history of plastics. It also deals with plastic sustainability and legal aspects of the topic. Furthermore, the theoretical part focuses on increasing production and consumption of plastics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČAVA, Petr. Plasty jako součást komunálního odpadu. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství