Anna Vrabcová

Diplomová práce

Veřejný prostor – revitalizace náměstí města – Komenského náměstí v obci Zásmuky

Public space - revitalization of the town square - Komenského square in the village Zásmuky
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout městotvorný koncept revitalizace náměstí v historické lokalitě města Zásmuky ve Středočeském kraji. Možnosti změny prostorového schématu Komenského náměstí a jeho využití jsou nejprve studovány variantně. Následně je i na základě východisek teoretické části práce zvoleno jedno řešení, které je dále dopracováno do výsledného návrhu.
Abstract:
The aim of the submitted diploma thesis is to design a town-forming revitalization concept of a town square situated in the historic locality of the Zásmuky town in the Central Bohemian Region. The possibilities for the change of the space layout of the Komenského square and its use are first studied in variants. Subsequently, also on the basis of the outcomes of the theoretical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2019
  • Vedoucí: Dagmar Kutá
  • Oponent: Lucie Hurdálková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava