Bc. Jiří Fojtík

Diplomová práce

Regulace financování politických stran a hnutí v zemích V4

Regulation of funding of political parties and movements in V4 countries
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Regulace financování politických stran a hnutí v zemích V4“ je popis současné praxe regulace financování politických stran a hnutí v zemích Visegrádské čtyřky, jejich vývoj, srovnání a identifikace faktorů, které je ovlivňují. První kapitola představuje teorii systému financování politických stran. Druhá, třetí a čtvrtá kapitoly se zaměřují na domnělé faktory ovlivňující …více
Abstract:
The goal of this thesis “Regulation of funding of political parties and movements in V4 countries” is to describe current practice in funding regulations of political parties and movements in Visegrad group, their development, comparison and identification of influential factors. The first chapter introduces theory of funding regulations systems. The second, third and fourth chapters focuses on influential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta