Radka Pavelková

Diplomová práce

Biomechanické zdroje energie pro napájení mobilních senzorů

Biomechanical Power Source for Mobile Sensors
Anotace:
Práce pojednává o využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, zejména z pohybu lidského těla, pro napájení mobilních senzorů u aplikací, kde je připojení do elektrické sítě nepraktické nebo nemožné. Jako vhodný pohyb pro Energy Harvesting byla shledána chůze, a to pak zejména pohyb zad člověka při chůzi, při které se přenáší tato energie na Energy Harvesting batoh. V rámci diplomové práce bylo zkonstruováno …více
Abstract:
The thesis deals with usability of renewable sources of energy particularly from human body motion for supply of mobile sensors in applications where connecting networks is impractical or impossible. Walking and back movements in particular, when the energy is transferred to the Energy Harvesting Backpack, was found the most suitable kind of motion for energy harvesting. The device consists of a linear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: David Vala
  • Oponent: Jiří Tůma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava