Tereza Halbrštátová

Bachelor's thesis

Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Januar bis Juni 2016

The Image of Germany in the Czech Mass Media Using the Example of Public Television Channel ČT2 in the Period January - June 2016.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence and role of media in society, with Czech television and some stages in the history of the Czech and German nations. The practical part is dedicated to the analysis of the ČT2 TV station in the time frame January - June 2016. The aim of the thesis is to find out how Germany and its inhabitants are presented to viewers of the ČT2 TV station. The analysis …more
Abstract:
Teoretická část této závěrečné práce se zabývá vlivem a rolí medií ve společnosti, dále pak českou televizí a některými etapami v dějinách českého a německého národa. V praktické části jsou analyzovány pořady televizní stanice ČT2 v časovém rozmezí leden červen 2016. Cílem práce je zjistit, jak je divákům ČT2 prezentováno Německo a jeho obyvatelé. Součástí práce je také průzkum a porovnání výsledků …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Halbrštátová, Tereza. Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Januar bis Juni 2016. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická