Mgr. Agáta Kovaříková

Bakalářská práce

Happening

Happening
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na happening jako na novou formu uměleckého vyjádření 50.-60.let 20. století. Pozornost je věnována kontextuálnímu začlenění happeningu do historického období a jeho vývoji. Důležitou částí práce je vymezení happeningu vůči ostatním uměleckým tendencím a charakteristické rysy jsou ilustrovány na základě definic Allana Kaprowa, jež je považován za jeho otce.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the happening as a new form of artistic expression in the 50th and the 60th of the 20th century. My Attention is paid to the contextual integration of the happening to the historic period and its development. An important part of this work is the definition of Happening to other artistic tendencies and its characteristic features are illustrated on the basis of definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. ak. soch. Tomáš Ruller
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií