Bc. Jitka Hričková

Diplomová práce

Klášter Aula sanctae Mariae na Starém Brně a jeho hospodářský vývoj ve středověku

Aula sanctae Mariae Cloister in Staré Brno and its economic
Anotace:
Úkolem této magisterské diplomové práce bylo zachytit hospodářský vývoj cisterciáckého kláštera Aula sanctae Mariae na Starém Brně v jeho jednotlivostech i v obecnějších tendencích, nastínit strukturu jeho panství a vlivy, které na klášterní statky působily. Období, na něž se tato práce zaměřila, určují léta 1323 až 1471.
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis was to show the economic development of the Cistercian Cloister Aula Sanctae Mariae in Staré Brno in its details and more general tendencies and also to describe the structure of its rule and the effects which influenced its property. This work focused on the period limited by the years 1323 to 1471.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie