Jaroslav Kozák

Master's thesis

Analýza a určení parametrů ovlivňujících výběr CPM nástrojů v podniku

Analysis and identifying the parameters influencing the selection of CPM tools in the enterprise
Anotácia:
Hlavními cílem a současně přínosem práce je doporučení vhodného nástroje, který naplní stanovené požadavky konkrétního podniku. Abych dosáhl hlavního cíle, a tedy i přínosu diplomové práce, stanovil jsem si dva cíle. Prvním cílem je analýza připravenosti podniku na implementaci CPM nástroje. Druhým cílem práce je analýza CPM nástrojů a doporučení vhodného nástroje v závislosti na podnikové připravenosti …viac
Abstract:
The main aim and the benefit the thesis is appropriate recommendations the CPM tool that meets the requirements of the company. To achieve the aim, and also the contribution of the thesis, I set two goals. The first goal is to analyze the company readiness to implement the CPM tool. The second goal the thesis is the analysis of CPM tools and recommendations to the appropriate CPM tolls based on corporate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedúci: Miloš Maryška
  • Oponent: Tomáš Kasl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38505