Bc. Karolína Skřivánková

Bakalářská práce

Hormonální antikoncepce a její vlivy na zdraví ženy

Hormonal contraception and its effects on women’s health
Anotace:
Bakalářská práce „ Hormonální antikoncepce a její vlivy na zdraví ženy“ se zaobírá hormonálními typy antikoncepce a jejími pozitivy a negativy. Je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji historický vývoj hormonální antikoncepce dále řízení a fáze menstruačního cyklu. V další kapitole pak popisuji typy hormonální antikoncepce a její pozitiva a negativa …více
Abstract:
Bachelor thesis „ Hormonal contraception and its effects on women`s health“ is concerned of types of hormonal contraception and its positives and negatives. This thesis is divided into two parts. The first part is theoretical a the second part is practical. In the theoretical part I will describe historical development of hormonal contraception, control and phases of menstrual cycle. In the next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta