Bc. Katarína Juhászová

Diplomová práce

Vzdělanostní expanze a nerovný přístup k vysokoškolskému vzdělání na Slovensku

Educational expansion and unequal access to higher education in Slovakia
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the issue of educational expansion and unequal access to higher education in the context of the Slovak Republic. The present work describes some basic theories concerning the issue of unequal access to education. The key theory of this diploma thesis is the theory of effectively maintained inequality which says that the level of educational attainment ceases …více
Abstract:
Prezentovaná diplomová práca sa zaoberá problematikou vzdelanostnej expanzie a nerovného prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu v kontexte Slovenskej republiky. V danej práci sú popísané niektoré základné teórie zaoberajúce sa problematikou nerovného prístupu v oblasti vzdelania. Medzi kľúčovú teóriu diplomovej práce patrí teória efektívne udržiavanej nerovnosti ktorá hovorí, že stupeň dosiahnutého vzdelania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie