Bc. Helena Pavlová

Bakalářská práce

Testování užitných vlastností profesního oblečení AČR

Testing the utility properties of professional clothing ACR
Anotace:
Tato práce je zaměřená na profesní oděvy v Armádě české republiky. Cílem bakalářské práce je posouzení a testování užitných vlastností profesních oděvů, konkrétně vojenského služebního stejnokroje vzor 97. V první části je zahrnut vývoj a současnost vojenské výstroje s požadavky na technickou specifikaci vybraných součástek vojenské výstroje. V praktické části na základě experimentu jsou vyhodnoceny …více
Abstract:
This work is aimed at professional clothing in the Czech Army. The aim of the thesis is the assessment and testing of utility properties of professional clothing, namely military service uniform pattern 97. The first part includes some past and present military equipment and are the requirements for the technical specifications of the selected components of military equipment. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlová, Helena. Testování užitných vlastností profesního oblečení AČR. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.