Mgr. Helena Hrazdilová

Bachelor's thesis

Kartografické aspekty směrnice INSPIRE

Selected cartographic aspects of INSPIRE directive
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením aktuálního stavu implementace směrnice INSPIRE do českého prostředí. Následně zahrnuje popis procesu harmonizace, harmonizaci datové specifikace vodstva s digitálním modelem území a hodnocení možností kartografické vizualizace. Výsledkem práce je mapovací schéma a harmonizační tabulka sloužící k transformaci schémat hodnocených datových sad.
Abstract:
This bachelor thesis deals with evaluation of current implementation state of INSPIRE directive to Czech background. Afterwards it includes the description of harmonization process, harmonization of Hydrology data specification with the digital model of territory, and cartographic visualization possibilities assessment. Output of this thesis is the mapping schema and the harmonization table which is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Eva Mulíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta