Bc. Ladislava Šedá

Bakalářská práce

Právní a ekonomické aspekty označování potravin

Legal and Economic Aspects of the Food Labeling
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Právní a ekonomické aspekty označování potravin“ je identifikace právních a ekonomických dopadů na spotřebitele, výrobce a trh v souvislosti s novou právní úpravou označování potravin se zaměřením na oblast označování alergenů a výživových hodnot.
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Legal and economics aspects of the food labeling“ is an identification of the legal and economist impact on cosumers, producers and the market related with new legislation of the food labeling with a focus on allergen and nutritional values.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta