Sandra VANIŠOVÁ

Diplomová práce

Srovnání potenciálu CHKO České středohoří a CHKO Kokořínsko pro fyzickogeografické exkurze a návrh aktivizačních metod

Comparison of potential of PLA České středohoří and PLA Kokořínsko for physico-geographic excursions and proposal of activization methods
Anotace:
"Tato práce se zabývá CHKO České Středohoří a CHKO Kokořínsko. Obě velkoplošná chráněná území, která se rozprostírají v severních a ve středních Čechách se nacházejí prakticky vedle sebe, přesto je jejich charakter velmi odlišný. Cílem této práce je zhodnocení a srovnání jejich potenciálu pro fyzickogeografické exkurze a návrh aktivizačních metod, které se na sledovaných územích dají využít. V …více
Abstract:
"This work is focused on the CHKO České Středohoří (Protected Landscape Area - PLA Czech Middle Mts.) and CHKO Kokořínsko (PLA Kokořínsko). Both large protected areas have very different character, in spite of they are located in North and in middle Bohemia and they are in fact next to each other. The aim of this work is to evaluate and to compare the potential of these PLAs for physico-geographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Raška Pavel
  • Oponent: Mgr. Tomáš Matějček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/