Bc. Ľudmila Richweissová

Bakalářská práce

Charakterizace funkce proteinů zapojených do regulace délky telomer

Characterization of the function of the proteins involved in the telomere length regulation
Abstract:
Telomeres are complex structures composed of DNA and proteins located at the ends of linear chromosomes . They are important in protecting the ends of chromosomes, ensuring that they are distinguished from double-stranded DNA breaks. Telomerase enzyme, which consists of two subunits: telomerase RNA (TR) and telomerase reverse transcriptase (TERT), is involved in maintaining telomere length. If the …více
Abstract:
Teloméry sú komplexné štruktúry zložené z DNA a proteínov nachádzajúce sa na koncoch lineárnych chromozómov. Sú dôležité pri ochrane koncov chromozómov, zabezpečujú ich odlíšenie od dvojvláknových zlomov DNA . Na udržiavaní dĺžky telomér sa podieľa enzým telomeráza, ktorý je tvorený dvomi podjednotkami: telomerázovou RNA (TR) a telomerázovou reverznou transkriptázou (TERT). Ak enzým telomeráza nie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta