Veronika VOROBLJEVOVÁ

Bakalářská práce

Nemocenské dávky - komparace ve vybraných letech

neuvedeno

Sickness benefits - comparison in selected years
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnávání změn a na vyplácení výše dávek nemocenského pojištění ve vybraných letech, a to konkrétně od roku 2008 do roku 2011. První kapitola se zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením a úlohou v problematice nemocenských dávek, důraz je kladen zejména na kompetence ČSSZ. Druhá kapitola se zabývá základními aspekty nemocenského pojištění a popsáním kroků …více
Abstract:
The Bachelor?s Thesis focuses on the comparison of changes, and on the payment of specific amounts of benefits of sickness insurance in selected years from 2008 to 2011. The first chapter deals with the social politics, social security, and the role in the field of sickness benefits, with the emphasis mainly on the competencies of CSSZ. The second chapter deals with the basic aspects of sickness insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOROBLJEVOVÁ, Veronika. Nemocenské dávky - komparace ve vybraných letech. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická