Bc. Erik Šejna

Master's thesis

Heterosexismus žáků v nižším sekundárním vzdělávání

Heterosexism among pupils in lower-secondary education
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá pojmem heterosexismus a postoji k homosexualitě žáků v nižším sekundárním vzdělávání. Účelem teoretické části práce je nejdříve popsat problematiku homosexuální orientace, a to se všemi základními aspekty, které mohou poskytnout cestu k pochopení krystalizace heterosexismu v naší společnosti. Následně jsou rozebírány klíčové teorie heterosexismu a práce rovněž …viac
Abstract:
This presented thesis addresses a concept of heterosexism along with attitudes towards homosexuality among pupils in lower-secondary education. The purpose of the theoretical part is at first to describe the problematics of the homosexual orientation with all its fundamental aspects which can shed a light on a necessary way to understand the crystallization of heterosexism in our society. Subsequently …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Education / Social Education and Counselling