Bc. Božena Formanová

Master's thesis

Předškolní vzdělávání jedinců s poruchami autistického spektra

Pre-school education of individuals with Autistic Spectrum
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Předškolní vzdělávání jedinců s poruchami autistického spektra“ je zaměřena na tvorbu školního vzdělávacího programu, vliv strukturovaného učení, tvorbu a využití speciálních didaktických pomůcek pro předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole speciální. Teoretická část práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra, klasifikací a etiologií, seznamuje s možností …more
Abstract:
This Thesis called „Pre-school Education of Individuals Suffering from Autistic Spectrum Disorders“ is focused on establishing a school education programme, the influence of structured learning, creation and use of special didactic tools for pre-school education of children in a special kindergarten. The theoretical part of Thesis deals with the topic of disorders of the autistic spectrum disorders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2013
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta