Renáta REČIČÁROVÁ

Bakalářská práce

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé obslužné péče v domovech pro seniory na území regionu Těšínska

Supervision as a prevention of caring staff for personal and practical care burnout in homes for the elderly in Těšínsko region
Anotace:
Tématem bakalářské práce je supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé obslužné péče v domovech pro seniory. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů vztahujících se k tématu. Rozpracovává koncept pracovníka přímé obslužné péče, syndromu vyhoření a supervize. Empirická část je založena na kvantitativním výzkumu za použití dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zmapovat aktuální situaci …více
Abstract:
The theme of the thesis in supervision of burnout syndrome among workers of direct service care for the elderly. The theoretical part includes definitiv of the therms related to the topic. Elaborates on the concept of worker caring staff for personal and practical care, burnout syndrome and supervision. The empirical part includes quantitative research using questionnaires. The aim of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šobáň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REČIČÁROVÁ, Renáta. Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé obslužné péče v domovech pro seniory na území regionu Těšínska. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií