Renáta REČIČÁROVÁ

Bachelor's thesis

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé obslužné péče v domovech pro seniory na území regionu Těšínska

Supervision as a prevention of caring staff for personal and practical care burnout in homes for the elderly in Těšínsko region
Abstract:
Tématem bakalářské práce je supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé obslužné péče v domovech pro seniory. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů vztahujících se k tématu. Rozpracovává koncept pracovníka přímé obslužné péče, syndromu vyhoření a supervize. Empirická část je založena na kvantitativním výzkumu za použití dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zmapovat aktuální situaci …more
Abstract:
The theme of the thesis in supervision of burnout syndrome among workers of direct service care for the elderly. The theoretical part includes definitiv of the therms related to the topic. Elaborates on the concept of worker caring staff for personal and practical care, burnout syndrome and supervision. The empirical part includes quantitative research using questionnaires. The aim of the research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šobáň

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

REČIČÁROVÁ, Renáta. Supervize jako prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé obslužné péče v domovech pro seniory na území regionu Těšínska. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií