Mgr. Lucie Ostrčilová

Bachelor's thesis

Jednotný vizuální styl Vzdělávací nadace Jana Husa

The Corporate Design of Jan Hus Educational Foundation
Anotácia:
Předmětem práce je tvorba jednotného vizuálního stylu Vzdělávací nadace Jana Husa a návrh grafické podoby webových stránek této organizace. Oba praktické úkoly jsou řešeny s ohledem na teoretické poznatky uvedené v textové části práce. Konkrétně se jedná o obory corporate designu a designu webových aplikací. Kapitoly věnované corporate designu uvádějí základní pojmy a postupy tvorby vizuálního stylu …viac
Abstract:
Bachelor’s thesis "The Corporate Design of Jan Hus Educational Foundation" deals with the task of creating visual identity and web design of this institution. Both problems are solved with respect to theoretical findings in corporate design and design of websites that can be found in the textual part of the thesis. Corporate design chapters contain terms and concepts of creating visual identity. They …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Lucie Wessely
  • Oponent: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky