Jana Martinů

Diplomová práce

Vzdělávání a vzdělávací soustava v Plzeňském kraji a její vazba na trh práce

Education and Educational System in Plzeň Region and its Connection with Labour Market
Anotace:
Cílem této diplomové práce s názvem Vzdělávání a vzdělávací soustava v Plzeňském kraji a její vazba na trh práce je odpovědět na otázku, zda nabídka absolventů škol v Plzeňském kraji odpovídá potřebám trhu práce. V první kapitole jsou objasněny základní pojmy z oblasti vzdělávání a trhu práce. Následující část popisuje vzdělávací soustavu a trh práce v České republice. Je zde zmíněn také legislativní …více
Abstract:
The aim of the thesis called Education and the Educational System in the Plzeň Region and its Connection with Labour Market is to answer the question whether the number of the graduates from the Plzeň region schools corresponds to the needs of the labour market. The first chapter clarifies basic notions in the area of education and labour market. The following part describes the educational system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Nikola Krejčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34554