Bc. Anna Hybská

Diplomová práce

Rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů

Reconstruction of the square Dukelských hrdinů
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů a přilehlých místních komunikací v městském obvodu Dukla v Pardubicích. Úpravy jsou navrženy s ohledem na stávající stav, bezbariérové užívaní a bezpečnost provozu. Současně je řešeno vhodné uspořádání uličního prostoru včetně úpravy autobusových zastávek, odstavných a parkovacích stání a komunikací pro chodce. Diplomová práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with desing of reconstruction of the square Dukelských hrdinů and adjacent local roads in the city district of Dukla in Pardubice. Modifications are designed with respect to the current state, barrier-free use and operation safety. At the same time, a suitable layout of the street space is planned, including the modification of bus stops, parking and parking spaces and pedestrian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hybská, Anna. Rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera