PhDr. Ludmila Račanská

Diplomová práce

Narušená komunikační schopnost a školní edukace u extrémně nedonošených dětí v mladším školním věku

Communication disorder and school education of prematurely born children in young school age
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na narušenou komunikační schopnost a školní edukaci extrémně nedonošených dětí v mladším školním věku. První čtyři kapitoly teoreticky vymezují hlavní oblasti týkající se tématu. Tato část práce charakterizuje rizikového novorozence, jsou zde popsány nejčastější formy postižení perinatálně ohrožených dětí, což jsou poruchy motoriky, poruchy zraku, poruchy sluchu, různá záchvatová …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the communication disorders and education of extremely low birth weight childern of younger school age. The first four chapters theoretically describe main topics. This part of thesis describes a premature child, the most frequent forms of handicap, which are for example: movement, sight, hearing a behavioural disorders, various attack diseases, mental retardation. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta