Radim Hart

Bakalářská práce

Strategie a plánování lidských zdrojů v konkrétní organizaci

Strategy and Planning of Human Resources in a Specific Company
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na strategii a plánování lidských zdrojů v konkrétní společnosti. Za pomocí kvalitativních metod studia interní dokumentace a strukturovaných rozhovorů s managementem společnosti byl ve výzkumné části práce popsán současný stav plánování lidských zdrojů ve dvou hlavních odděleních společnosti, tedy ve vývojovém a výrobním. V další části práce byla přesnost plánování vyhodnocena …více
Abstract:
This thesis is examining the topics of strategy and planning of human resources in a specific company. The practical part of this paper describes current practices of planning human resources in two major departments (development and production) in the company by using qualitative methods, such as examination of internal documentation and structured interviewing of company management. The current planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.