Veronika Kohutová

Bakalářská práce

Komunikace s onkologicky nemocným pacientem

Communication with a cancer patient
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou v komunikaci s onkologicky nemocným pacientem a sdělováním onkologické diagnózy. Práce se skládá ze dvou částí. Z teoretické části a praktické. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se člení dále. Obsahuje jednak základy obecné onkologie, epidemiologii, dělení nádorového onemocnění, diagnostiku a léčbu. Kapitola druhá obsahuje základy komunikace …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with issues in communication with a cancer patient and communicating a cancer diagnosis. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into two chapters, which are further divided. This first chapter covers the basics of general oncology, epidemiology, cancer classification, diagnosis and treatment. The second chapter introduces …více
 

Klíčová slova

onkologie komunikace diagnóza
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kohutová, Veronika. Komunikace s onkologicky nemocným pacientem. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra