Bc. Gabriela Cielecká

Diplomová práce

Hrozba růstu organizovaného zločinu v ČR v souvislosti se zapojením do schengenského prostoru

Organized crime in the Czech republic in context of joining the Schengen area
Anotace:
Česká republika se 21.prosince 2007 připojila k schengenskému prostoru, který se vyznačuje odstraněním kontrol na vnitřních hranicích. Tento krok by mohl vést ke snížení bezpečnosti občanů a ovlivnit charakter organizovaného zločinu na našem území. Práce se proto zabývá vlivem zapojení ČR do Schengenské spolupráce na organizovaný zločin v ČR. Za tímto účelem byly vybrány a dále zkoumány ty oblasti …více
Abstract:
The Czech Republic joined the Schengen area which is characteristic by removing controls at the internal Schengen borderlines on 21st December 2007. This step might lead to the decrease of the citizens’ security and influence the character of organized crime in the Czech Republic. Therefore the thesis deals with the impact of the integration of the Czech Republic to the Schengen cooperation on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia