Pavla PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Preventivní programy PČR v návaznosti na výuku práva dle RVP na 2. stupni ZŠ

The Preventive programs of Czech Police in relation to teaching law according to Framework Educational Programme for second grade of elementary school
Anotace:
Bakalářská práce nazvaná "Preventivní programy Policie České republiky v návaznosti na výuku práva dle Rámcového vzdělávacího programu na 2. stupni základních škol" se zaměřuje především na možné syntéze těchto programů a předmětu právo při výuce předmětu Občanské výchovy v závislosti na požadavcích kladených Rámcovým vzdělávacím programem a také na obsahu v současné době nejrozšířenějších učebnic …více
Abstract:
This bachelor thesis titled "Prevention Programs of the Police of the Czech Republic in Connection with Law Education according to the Framework Educational Program at the Secondary School of Basic Schools" focuses mainly on the possible synthesis of these programs and the subject of law in teaching civic education, depending on the requirements of the Framework Educational Program also on the content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Leopold Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Pavla. Preventivní programy PČR v návaznosti na výuku práva dle RVP na 2. stupni ZŠ. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta