Bc. Anna Marie Rosická

Bakalářská práce

Vizualizace mentálních reprezentací romských obličejů metodou reverse-correlation a souvislost těchto reprezentací s předsudky

Reverse-correlating mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice
Anotace:
Tato replikace studie Dotsche et al. [Psychological Science, 19, 978–980 (2008)] zkoumala, jak se implicitní předsudky vůči Romům projevují na mentálních reprezentacích romských obličejů. Pomocí metody reverse correlation byly vizualizovány přibližné mentální reprezentace romských obličejů u 34 participantů z řad české majority. Míra implicitních předsudků u těchto participantů byla měřena metodou …více
Abstract:
This replication of the study by Dotsch et al. [Psychological Science, 19, 978–980 (2008)] examined how implicit bias against Romani is manifested in mental representations of Romani faces. Reverse correlation was used to visualise approximate mental representations of Romani faces in 34 Czech majority participants, whose levels of implicit prejudice were measured in a single-target IAT. The obtained …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie