Bc. Alena Richterová

Diplomová práce

Přístrojová technika na anesteziologicko-resuscitačním oddělení

The department of anesthesiology and resuscitation
Anotace:
Diplomová práce je svou podstatou zaměřena na přístrojovou techniku na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Svým obsahem rozdělena do dvou velkých celků (teoretického a empirického). První (teoretická) část je svým obsahem členěna do tří kapitol (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Zdravotnické prostředky v klinické praxi, Legislativně povinné přístrojové vybavení anesteziologicko-resuscitačního …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the equipment in the Anaesthesiology and Resuscitation. It is divided to two large units (theoretical and empirical). The first (theoretical) unit is divided to three chapters (Anaesthesiology and Resuscitation, Medical devices in clinical practice, Legislatively mandatory instrumentation of the Anaesthesiology and Resuscitation) and deals with problematics of using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta