Bc. Veronika Pokorná

Bakalářská práce

The First Year of Studying English at Lower Primary School

The First Year of Studying English at Lower Primary School
Anotace:
Bakalářská práce První rok studia anglického jazyka na 1. stupni základní školy se zabývá současnou situací výuky anglického jazyka na prvním stupni českých základních škol. Anglický jazyk je jako první cizí jazyk vyučován dle nařízení ministerstva školství od třetí třídy, nicméně některé školy angličtinu vyučují povinně již od první třídy. Cílem této práce je analýza kvantitativního a kvalitativního …více
Abstract:
Bachelor thesis The first year of studying English at the first stage of primary schools monitors the current situation of teaching English language at Czech primary schools. English is taught according to regulations of Ministry of Education from the third year however it is included into curriculum of some schools from the first year. The aim of the thesis is an analysis of qualitative and quantitative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta