Bc. Adéla Balcárková, Ph.D.

Diplomová práce

Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán"

Early medieval settlement in Olomouc - Slavonín - "Horní Lán"
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sídlištní archeologie a zpracováním veškerého sídlištního nálezového fondu, získaného záchranným archeologickým výzkumem na lokalitě Olomouc – Slavonín – „Horní Lán“. Lokalita se vyznačuje polykulturním osídlením od pravěku až po novověk. Centrem zájmu této práce je však osídlení týkající se raně středověkého období. Stěžejní část práce představuje rozbor a analýza …více
Abstract:
This diploma work deals with dilemmas of settlement archaeology and analysis of the whole spektrum of archaeological artefacts, which were lifted by rescue archaeological research in settlement locality Olomouc – Slavonín – „Horní Lán“. Locality is noted for settlement of many cultures from prehistoric ages till modern period. The priority of this work is the settlement from early medieval age. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie