Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Disertační práce

Performative Hermeneutics & Interpretive Communities. Commemoration Practices in Budapest

Performative Hermeneutics & Interpretive Communities. Commemoration Practices in Budapest
Anotace:
Performativní hermeneutika a interpretační komunity: Praktiky připomínání v Budapešti Teoretický rámec disertace je inspirován kombinací silného programu v kulturní sociologii (Alexander, Smith 2003) a teorie kulturní pragmatiky (Alexander 2006) a hermeneutikou literárních teorií, jako jsou interpretační komunity (Fish 1980), procesem čtení a vztahem mezi textem a čtenářem (Iser 2000). Autor navrhuje …více
Anotace:
ůraz je zde kladen na vliv vytvoření interpretace minulého.
Abstract:
The theoretical frame of the dissertation is inspired by the combination of the Strong Program in cultural sociology (Alexander, Smith 2003) and cultural pragmatics theory (Alexander 2006), and by the hermeneutics of literary theories, such as interpretive communities (Fish 1980), the reading process and the relation between the text and the reader (Iser 2000). The author suggests using the aesthetic …více
Abstract:
and the memorial is material. The stress here is based on the influence of bringing forth the interpretation of the past.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Jeffrey C. Alexander, PhDr. Andrej Findor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie