Radka Prošková

Diplomová práce

Crowdfunding: Metody, možnosti a využití v českém hudebním průmyslu

Crowdfunding: Methods, Opportunities and Applications in the Czech Music Industry

Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice crowdfundingu, jeho metodám a možnostem, s ohledem na využití v oblasti českého hudebního průmyslu. První část práce objasňuje základní pojmy z oblasti fundraisingu a snaží se tak definovat crowdfunding a zasadit jeho mechanismy jak do historického kontextu, tak do kontextu alternativního financování kultury v současnosti. Formou eseje jsou zde nastíněny proměny …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of crowdfunding – its methods, opportunities and applications in the Czech music industry.The first part of this work clarifies basic concepts from the fundraising sphere, thus attempting to define crowdfunding and set its mechanisms into both - historical and alternative contexts of financing culture within the present day.In an essayistic manner, the author outlines …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební průmysl

Klíčová slova

financování

Klíčová slova

hudební management
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří ŠTILEC
  • Oponent: Roman BĚLOR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební produkce