Veronika CENKOVÁ

Diplomová práce

Kritika překladu - principy, metody, problémy

Translation Criticism - Principles, Methods, Problems
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kritiky překladu. Cílem práce je prozkoumat situaci v oblasti kritiky překladu, její historii a další vývoj, členění, kritéria pro překlad i jeho hodnocení atd. a na základě těchto poznatků také vytvořit souhrnný postup pro hodnocení překladu a aplikovat jej na vlastní kritice. Práce obsahuje stručné shrnutí významu kritiky překladu, historii překladové vědy …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of translation criticism. The main aim of this thesis is to explore the situation in this field, its history and further development, its structure, the criteria for translation and its assessment etc. Based on these findings, a comprehensive procedure for translation quality assessment is created and applied in practice. The thesis includes a brief summary of the significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
 • Vedoucí: Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CENKOVÁ, Veronika. Kritika překladu - principy, metody, problémy. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses unyhps unyhps/2
26. 4. 2013
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.