Bc. Pavel Beran

Diplomová práce

Virtuální mikroskop

Virtual Microscopy
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo převzít poslední verzi upravené webové aplikace Virtuální mikroskop, která slouží pro zobrazení patologických snímků ve velmi vysokém rozlišení (řádově několik gigapixelů) a upravit ji – například rozšířit o možnost správy anotací, synchronizaci mezi prohlížeči v rámci sezení, zajistit podporu v aktuálně používaných internetových prohlížečích a celkově přepracovat datový …více
Abstract:
The goal of this thesis was to take over the last version of the modified web application Virtual microscope which serves for viewing pathological pictures in a very high resolution (numerous gigapixels) and to modify it – for example to extend it by annotations managing possibility, synchronization among the web browsers during the session, to ensure the support in currently used web browsers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma