Michaela Drechslerová

Bachelor's thesis

Stárnutí populace na venkově a ve městech

Ageing of population in villages and cities
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice demografického stárnutí venkovské a městské populace. Jelikož dochází k neustálému pohybu obyvatel a vzájemné interakci mezi městem a venkovem je stejně jako na celostátní úrovni důležité se zaměřit rovněž na menší územní celky a jejich vývoj z hlediska demografického stárnutí. Hlavním cílem práce je zjistit, zda dochází k významnějšímu stárnutí populace …more
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with demographic aging of rural and urban population. As there is a constant movement of the population and the interaction between the city and the country, it is important to focus on smaller territorial units and their development, as well as at the national level in terms of demographic aging. The main objective of the thesis is to find out if there is a significant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Martina Šimková
  • Reader: Jana Vrabcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74196