Theses 

Vliv preventivního programu SENIOR AKADEMIE na kvalitu života seniorů – Mgr. Petr Jakubec

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Jakubec

Advanced ('rigorózní') thesis

Vliv preventivního programu SENIOR AKADEMIE na kvalitu života seniorů

The Impact of the Prevention Programme "SENIOR ACADEMY" on the Quality of Life in Seniors

Abstract: Práce se zabývá problematikou vlivu preventivního programu pro seniory, se zaměřením na prevenci kriminality, na zdraví a kvalitu života starších osob. Zaměřili jsme se na vybrané charakteristiky, které souvisejí se zdravím a kvalitou života starších občanů a na možnosti zlepšování péče prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Bylo prokázáno, že účast na preventivních programech pozitivně působí na zlepšení zdraví i kvality života seniorů včetně subjektivní pohody. Senioři, kteří se projektu zúčastnili, měli nižší hodnoty stresu, byli méně nemocní a vykazovali vysokou míru frustrační tolerance a odolnosti.

Abstract: The thesis deals with the impact of a prevention programme on seniors. The programme focuses on criminality prevention, health and quality of life of elderly persons. We dealt particularly with selected characteristics that are related to health and quality of life of elderly people, as well on the possibilities of improving care via life-long learning programmes. Our survey proved that the participation in prevention programmes influences health and quality of life of seniors, including subjective well-being. Seniors who took part in the project had lower level of stress, were less ill and showed high level of frustration tolerance and resistance.

Keywords: senior, program pohybových aktivit, kvalita života, zdraví, subjektivní pohoda

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Reader: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 19/2/2019 06:45, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz