Ing. Veronika Kubínová

Bakalářská práce

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of enterprises
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá tématem SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). V teoreticko-metodologické části jsou uvedeny definice marketingu, marketingového prostředí, marketingového mixu, SWOT analýzy a postupu při její tvorbě. V aplikační části je představena firma Démos trade, a.s., která je výrobcem nábytku. Dále se tato část zabývá analýzou marketingového …více
Abstract:
My bachelor work is aimed on SWOT analysis (analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats). In the theoretical and methodological part are provide definitions of marketing, marketing environment, marketing mix, SWOT analysis and procedure for its creation. In the application part is introduced company Demos trade, a.s., which is a manufacturer of furniture. After that this part analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní