Bc. Vladimír Ovčáček

Bakalářská práce

We, Band of Brothers in Arms - Friendship and Violence in Henry V by William Shakespeare

We, Band of Brothers in Arms - Friendship and Violence in Henry V by William Shakespeare
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje hru Jindřich V. od Wiliama Shakespeara, a to z hlediska násilí a přátelství, jakožto témat často se objevujících v této hře. Bakalářská práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části je popsán děj hry a jsou zde také určeny cíle této práce. Dále jsou zde charakterizovány termíny násilí a přátelství a popsán způsob jakým bylo v renesančním dramatu …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the play Henry V by William Shakespeare from the perspective of violence and friendship. These are themes often appearing in the play. The bachelor thesis consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part is described the plot of the play and the goals of the thesis are set here. Furthermore, the terms Violence and Friendship are characterised here …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk