Ing. Martin Dřevikovský

Bakalářská práce

Zhodnocení různých forem financování obnovy vozového parku společnosti Autobusy KV a.s.

The evaluation of different forms of sponsorship of Autobusy KV, Inc. bus fleet restoration
Anotace:
Práce rozebírá různé zdroje financování, které se používají při obnově autobusového parku. Porovnává jednotlivé varianty mezi sebou a snaží se určit nejlepší formu financování. Také je porovnána náročnost s ohledem na průměrné stáří vozového parku a jeho stav po pěti letech.
Abstract:
The work examines the various fading sources used in the renewal fleet of buses. The work compares the various variant between themselves and it tries to choose the best form of financing. It compares also demandingness in regard on average age of the fleet and his status after five years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dřevikovský, Martin. Zhodnocení různých forem financování obnovy vozového parku společnosti Autobusy KV a.s.. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera